Målet kans

Tinndøltesten

Kyr

Potte

Gamp

Rultin

Mòrule

E veit kje

Tan va nale

Hòrre æ ru?

Hòkken æ ru?

Hòtte gjer du?